? ׶ܸô:丹霞山饮食问?/title> <meta name="description" content="׶ܸô:丹霞山饮食问? /> <meta name="keywords" content="׶ܸô," /> <link href="/css/layout.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="canonical" href="http://www.pritof.com.cn/questionlist4_1.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div id="top"> <div id="top_con"> <span class="pdhpl"> <a style="cursor: pointer;" href="/login/default.aspx" > [登录]</a> |<a style="cursor: pointer;" href="/register/default.aspx" > [注册]</a> <a target="_blank">[丹霞论坛]</a> | <a href="#" >丹霞山官?/a> | <a href="/news_29.html" target="_blank">丹霞山旅游攻?/a> </span><b>丹霞山酒店预? |丹霞山住宿|丹霞山自助旅?请择丹霞山旅游网? </b><em> <a target="_blank"> <img style="vertical-align: middle" border="0" alt="QQ" src=" http://wpa.qq.com/pa?p=1:1939539:4">QQ:1939539</a> </em> </div> </div> <div id="container"> <div id="header"> <div id="logo"> <a href="/index.html"> <img alt="丹霞山旅游网" src="/img/logo.gif" /></a></div> <div id="header_ad"> <div class=""> <a href="http://www.pritof.com.cn/mp.htm" target="_blank" > <img width="658" height="60" src="/img/top_ad.gif" border="0" /></a></div> </div> </div> <div class="clearfloat"> </div> <div id="nav"> <ul class="pdhpl"> <li class="pdhpl"><a href="/index.html">??/a></li> <li class="pdhpl"><a href="/hotel_list_all_1.html">酒店预订</a></li> <li class="pdhpl"><a href="/NewsTypeLYGL_1.html">丹霞攻略</a></li> <li class="pdhpl"><a href="/NewsTypejt_1.html">交通信?/a></li> <li class="pdhpl"><a href="/questionlistAll_1.html">问题解答</a></li> <li class="pdhpl"><a href="/hotel_ask_1.html">酒店问答</a></li> <li class="pdhpl"><a href="/product_listall_1.html">丹霞特产</a></li> <li class="pdhpl"><a href="/sites_listall_1.html">丹霞风景</a></li> <li class="pdhpl"><a href="/NewsTypeJQDT_1.html">景区动?/a></li> <li class="pdhpl"><a href="/iss_contact.html">联系我们</a></li> <li class="pdhpl"><a href="#">帮助中心</a></li> </ul> </div> <div id="nav_son"> <span class="pdhpl"> <a href="/web/hotelorder/orderlist.aspx" class="cxdd">查询我的订单状?/a> </span>当前位置?a href="/index.html">首页</a> >  <a href="/questionlist4_1.html">饮食</a> </div> <div id="mainContent"> <div id="main"> <div class="list_top"> <h2 class="pdhpl"> <strong class="pdhpl">问题类型</strong> </h2> <div class="zx_city_list"> <ul class="pdhpl"> <li class="pdhpl"> <a href="/questionlist0_1.html" title="注意事项">[注意事项]</a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/questionlist1_1.html" title="门票">[门票]</a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/questionlist2_1.html" title="交?>[交通]</a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/questionlist3_1.html" title="住宿">[住宿]</a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/questionlist4_1.html" title="饮食">[饮食]</a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/questionlist100_1.html" title="其它">[其它]</a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/questionlist5_1.html" title="景点">[景点]</a> </li> </ul> </div> </div> <div class="info_box"> <h2 class="pdhpl">问题解答</h2> <div class="zx_list"> <ul class="pdhpl"> <li class="pdhpl"><span class="pdhpl">2019/3/7 19:24:30</span> <a href="/questionlist4_1.html">[饮食]</a> <a href="/question_863.html">丹霞山哪家饭馆好?哪间餐馆价格公道?</a> </li> <li class="pdhpl"><span class="pdhpl">2015/7/14 0:04:17</span> <a href="/questionlist4_1.html">[饮食]</a> <a href="/question_818.html">丹霞山特产有那些?我想带些特产回去?</a> </li> <li class="pdhpl"><span class="pdhpl">2015/7/7 23:29:06</span> <a href="/questionlist4_1.html">[饮食]</a> <a href="/question_817.html">丹霞山有没蜂蜜出售?</a> </li> <li class="pdhpl"><span class="pdhpl">2015/5/27 16:43:39</span> <a href="/questionlist4_1.html">[饮食]</a> <a href="/question_811.html">丹霞山苟叔餐饮楼有什么特色菜?/a> </li> <li class="pdhpl"><span class="pdhpl">2015/3/4 16:18:04</span> <a href="/questionlist4_1.html">[饮食]</a> <a href="/question_760.html">求推荐丹霞山饭馆?/a> </li> <li class="pdhpl"><span class="pdhpl">2015/1/19 10:46:41</span> <a href="/questionlist4_1.html">[饮食]</a> <a href="/question_728.html">丹霞山有没什么休闲小吃的?/a> </li> <li class="pdhpl"><span class="pdhpl">2014/12/5 11:43:04</span> <a href="/questionlist4_1.html">[饮食]</a> <a href="/question_695.html">丹霞山附近有大型超市吗?</a> </li> <li class="pdhpl"><span class="pdhpl">2014/11/30 21:36:32</span> <a href="/questionlist4_1.html">[饮食]</a> <a href="/question_689.html">丹霞山附近有蛋糕店吗?/a> </li> <li class="pdhpl"><span class="pdhpl">2014/11/15 22:57:20</span> <a href="/questionlist4_1.html">[饮食]</a> <a href="/question_675.html">长老峰里有吃饭的地方吗?/a> </li> <li class="pdhpl"><span class="pdhpl">2014/11/14 12:00:33</span> <a href="/questionlist4_1.html">[饮食]</a> <a href="/question_674.html">丹霞山吃饭攻略有吗?</a> </li> <li class="pdhpl"><span class="pdhpl">2014/9/22 16:41:04</span> <a href="/questionlist4_1.html">[饮食]</a> <a href="/question_627.html">丹霞山山里面有什么饭馆?</a> </li> <li class="pdhpl"><span class="pdhpl">2014/9/15 17:25:00</span> <a href="/questionlist4_1.html">[饮食]</a> <a href="/question_619.html">丹霞山吃饭哪里吃比较好些?/a> </li> <li class="pdhpl"><span class="pdhpl">2014/9/2 23:37:22</span> <a href="/questionlist4_1.html">[饮食]</a> <a href="/question_610.html">丹霞山有酒吧一条街吗?</a> </li> <li class="pdhpl"><span class="pdhpl">2014/7/10 23:35:59</span> <a href="/questionlist4_1.html">[饮食]</a> <a href="/question_509.html">丹霞山美?田螺?/a> </li> <li class="pdhpl"><span class="pdhpl">2014/1/15 11:11:20</span> <a href="/questionlist4_1.html">[饮食]</a> <a href="/question_434.html">丹霞山美食推荐?</a> </li> </ul> </div> <a href="questionlist4_1.html" title="第一?><<</a> <strong class="pdhpl">1</strong> <a href="questionlist4_2.html" title="尾页">2</a> <a href="questionlist4_2.html" title="尾页">>></a> </div> </div> <div id="side"> <div class="sidebox"> <h4> 丹霞山景? </h4> <div class="friend_link1"> <ul class="pdhpl"> </ul> <ul class="pdhpl"> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_57.html" target="_blank" title="卧龙?>卧龙?/a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_58.html" target="_blank" title="锦石?>锦石?/a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_73.html" target="_blank" title="九九天梯">九九天梯</a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/sites_65.html" target="_blank" title="南雄银杏?>南雄银杏?/a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_72.html" target="_blank" title="群像过江">群像过江</a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/sites_61.html" target="_blank" title="丹霞风景精粹">丹霞风景精粹</a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_33.html" target="_blank" title="丹霞锦江?>丹霞锦江?/a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_28.html" target="_blank" title="美丽的巴?>美丽的巴?/a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_22.html" target="_blank" title="阳元?>阳元?/a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/sites_67.html" target="_blank" title="海螺?>海螺?/a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/sites_70.html" target="_blank" title="石塘古村">石塘古村</a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_24.html" target="_blank" title="阴元?>阴元?/a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_20.html" target="_blank" title="茶壶?>茶壶?/a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_52.html" target="_blank" title="长老峰">长老峰</a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_51.html" target="_blank" title="观日?>观日?/a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/sites_68.html" target="_blank" title="水上丹霞">水上丹霞</a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_39.html" target="_blank" title="冬天的丹?>冬天的丹?/a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_54.html" target="_blank" title="玉女拦江">玉女拦江</a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_55.html" target="_blank" title="夏富古村">夏富古村</a> </li> </ul> </div> </div> <a href="/hotel_51.html" target="_blank" > <img border="0" src="/img/psyzwf.jpg" /> </a> <div class="sidebox"> <h4>推荐酒店</h4> <div class="sbox_con"> <ul class="pdhpl"> <li title='丹霞山畔山客?> <span class="pdhpl">108?/span> <a href='/hotel_51.html' >丹霞山畔山客?/a> </li> <li title='爱巢倾情主题酒店'> <span class="pdhpl">188?/span> <a href='/hotel_71.html' >爱巢倾情主题酒店</a> </li> <li title='红豆兰庭酒店'> <span class="pdhpl">138?/span> <a href='/hotel_56.html' >红豆兰庭酒店</a> </li> <li title='音乐之旅'> <span class="pdhpl">118?/span> <a href='/hotel_60.html' >音乐之旅</a> </li> <li title='丹霞风情客栈'> <span class="pdhpl">118?/span> <a href='/hotel_46.html' >丹霞风情客栈</a> </li> <li title='丹霞山五号公?> <span class="pdhpl">158?/span> <a href='/hotel_59.html' >丹霞山五号公?/a> </li> <li title='丹霞山庄'> <span class="pdhpl">148?/span> <a href='/hotel_4.html' >丹霞山庄</a> </li> </ul> </div> </div> <a href="/NEWS_358.html" target="_blank" > <img border="0" src="/img/acjd.jpg" /> </a> <div class="sidebox"> <h4> <span class="pdhpl"> <a href="#" target="_blank">更多</a> </span>旅游租车 </h4> <div class="sbox_con"> <ul class="pdhpl"> <li class="pdhpl"> <a href='/HireCar_1.html' > 韶关火车东站丹霞山旅游包??0人座 </a> </li> <li class="pdhpl"> <a href='/HireCar_2.html' > 丹霞山至韶关火车站东接? </a> </li> <li class="pdhpl"> <a href='/HireCar_8.html' > 丹霞山至韶关高铁接??人座 </a> </li> </ul> </div> </div> <div class="sidebox"> <h4> <span class="pdhpl"><a href="/NewsTypeLYGL_1.html" target="_blank">更多</a> </span>旅游攻略及游? </h4> <div class="sbox_con"> <ul class="pdhpl"> <li class="pdhpl"><a href="/NEWS_128.html" target="_blank" title="郴州到丹霞山?> 郴州到丹霞山?/a></li> <li class="pdhpl"><a href="/NEWS_13.html" target="_blank" title="深圳至丹霞山攻略"> 深圳至丹霞山攻略</a></li> <li class="pdhpl"><a href="/NEWS_36.html" target="_blank" title="丹霞山日出攻?> 丹霞山日出攻?/a></li> <li class="pdhpl"><a href="/NEWS_58.html" target="_blank" title="香港丹霞山三日攻?> 香港丹霞山三日攻?/a></li> <li class="pdhpl"><a href="/NEWS_82.html" target="_blank" title="澳门丹霞山攻?> 澳门丹霞山攻?/a></li> <li class="pdhpl"><a href="/NEWS_123.html" target="_blank" title="元旦游丹霞山"> 元旦游丹霞山</a></li> <li class="pdhpl"><a href="/NEWS_147.html" target="_blank" title="五一雨中游丹霞山"> 五一雨中游丹霞山</a></li> <li class="pdhpl"><a href="/NEWS_98.html" target="_blank" title="丹霞山高铁两日游"> 丹霞山高铁两日游</a></li> <li class="pdhpl"><a href="/NEWS_268.html" target="_blank" title="丹霞山旅游攻略(最新完美整理篇?"> 丹霞山旅游攻略(最新完美整理篇?</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="clearfloat"></div> </div> <div id="footer"> <p> <a href="http://www.pritof.com.cn/">׶С˵</a> www.pritof.com.cn 版权:丹霞旅游网 Copyright 2009-2010 Corporation, All Rights Reserved <br> 本网站与和丹霞山当地上百家酒店、宾馆、旅店、餐厅及相关的旅游服务单位合? <br> 欢迎旅游团队与本网站合作?a href="/iss_support.html" target="_blank"><strong class="pdhpl">技术支?/strong></a> </p> </div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> <!-- Baidu Button BEGIN --> <div id="bdshare" class="bdshare_t bds_tools get-codes-bdshare"> <span class="bds_more">分享到:</span> <a class="bds_qzone"></a> <a class="bds_tsina"></a> <a class="bds_tqq"></a> <a href="http://www.pritof.com.cn/" title="׶С˵">׶С˵</a> <a class="shareCount"></a> </div> <!-- Baidu Button END --> </html> <div style="position:fixed;top:24%;left:50%;margin:-48px 0 0 501px;color: red"> <span style="color: #000000"><strong class="pdhpl"> <font style="color:Red "> 丹霞山旅游在线解?/font> </strong></span> <br> <span style="color: #000000"><strong class="pdhpl"> <font style="color:blue "> 请加微信?939539</font> </strong> </span> <br> <span style="color: #000000"> <font style="color:Red "><strong class="pdhpl"> 或扫描下面二维码 </strong> </font> </span> <img src="/img/weixin.jpg" width="150px" height="150px"><br> <span class="pdhpl"></span> </div>