? ׶ӶͱŮĹϵ:韶关高铁至^源云门山以及业wp用咨?/title> <meta name="description" content="׶ӶͱŮĹϵ:韶关高铁至^源云门山以及业wp用咨? /> <meta name="keywords" content="׶ӶͱŮĹϵ," /> <link href="/css/layout.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="canonical" href="//www.pritof.com.cn/question_877.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div id="top"> <div id="top_con"> <span class="pdhpl"> <a style="cursor: pointer;" href="/login/default.aspx" > [d]</a> |<a style="cursor: pointer;" href="/register/default.aspx" > [注册]</a> <a target="_blank">[业w论坛]</a> | <a href="#" >业w山官|?/a> | <a href="/news_29.html" target="_blank">业w山旅游攻?/a> </span><b>业w山酒店预? |业w׃宿|业wp助旅?h业w山旅游网Q? </b><em> <a target="_blank"> <img style="vertical-align: middle" border="0" alt="QQ" src=" //wpa.qq.com/pa?p=1:1939539:4">QQ:1939539</a> </em> </div> </div> <div id="container"> <div id="header"> <div id="logo"> <a href="/index.html"> <img alt="业w山旅游网" src="/img/logo.gif" /></a></div> <div id="header_ad"> <div class=""> <a href="//www.pritof.com.cn/mp.htm" target="_blank" > <img width="658" height="60" src="/img/top_ad.gif" border="0" /></a></div> </div> </div> <div class="clearfloat"> </div> <div id="nav"> <ul class="pdhpl"> <li class="pdhpl"><a href="/index.html">??/a></li> <li class="pdhpl"><a href="/hotel_list_all_1.html">酒店预订</a></li> <li class="pdhpl"><a href="/NewsTypeLYGL_1.html">业wȝ</a></li> <li class="pdhpl"><a href="/NewsTypejt_1.html">交通信?/a></li> <li class="pdhpl"><a href="/questionlistAll_1.html">问题解答</a></li> <li class="pdhpl"><a href="/hotel_ask_1.html">酒店问答</a></li> <li class="pdhpl"><a href="/product_listall_1.html">业w特</a></li> <li class="pdhpl"><a href="/sites_listall_1.html">业w风景</a></li> <li class="pdhpl"><a href="/NewsTypeJQDT_1.html">景区动?/a></li> <li class="pdhpl"><a href="/iss_contact.html">联系我们</a></li> <li class="pdhpl"><a href="#">帮助中心</a></li> </ul> </div> <link href="css/room.gbk.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <div id="nav_son"> <span class="pdhpl"> <a href="/web/hotelorder/orderlist.aspx" class="cxdd">查询我的订单状?/a></span>当前位置Q?a href="/index.html">首页</a> > 韶关高铁至^源云门山以及业wp用咨?/div> <div id="mainContent"> <div id="side"> <div class="sidebox"> <h4> 推荐酒店</h4> <div class="sbox_con"> <ul class="pdhpl"> <li title='业wq山客?> <span class="pdhpl">98?/span> <a href='/hotel_51.html' >业wq山客?/a> </li> <li title='爱l倾情主题酒店'> <span class="pdhpl">188?/span> <a href='/hotel_71.html' >爱l倾情主题酒店</a> </li> <li title='U豆兰庭酒店'> <span class="pdhpl">138?/span> <a href='/hotel_56.html' >U豆兰庭酒店</a> </li> <li title='音乐之旅'> <span class="pdhpl">118?/span> <a href='/hotel_60.html' >音乐之旅</a> </li> <li title='业w风情客栈'> <span class="pdhpl">118?/span> <a href='/hotel_46.html' >业w风情客栈</a> </li> <li title='业w׃号公?> <span class="pdhpl">158?/span> <a href='/hotel_59.html' >业w׃号公?/a> </li> <li title='业w山庄'> <span class="pdhpl">148?/span> <a href='/hotel_4.html' >业w山庄</a> </li> </ul> </div> </div> <a href="/hotel_51.html" target="_blank" > <img border="0" src="/img/psyzwf.jpg" /> </a> <div class="sidebox"> <h4> 业wȝ </h4> <div class="sbox_con"> <ul class="pdhpl"> <li class="pdhpl"> <a href='/NEWS_268.html' title="业w山旅游攻略(最新完整理篇Q? > <font style="color:Red " >业w山旅游攻略(最新完整理篇Q? </font> </a> </li> <li class="pdhpl"> <a href='/NEWS_47.html' title="业w山客q时刻表" > <font style="color:Red " >业w山客q时刻表 </font> </a> </li> <li class="pdhpl"> <a href='/NEWS_40.html' title="业w山日? > <font style="color:Red " >业w山日? </font> </a> </li> <li class="pdhpl"> <a href='/NEWS_48.html' title="业wq怸日游" > <font style="color:Red " >业wq怸日游 </font> </a> </li> <li class="pdhpl"> <a href='/NEWS_62.html' title="业w山门hD" > <font style="color:Red " >业w山门hD </font> </a> </li> <li class="pdhpl"> <a href='/NEWS_135.html' title="业w山天? > <font style="color:Red " >业w山天? </font> </a> </li> <li class="pdhpl"> <a href='/NEWS_54.html' title="业w山地? > <font style="color:Red " >业w山地? </font> </a> </li> <li class="pdhpl"> <a href='/NEWS_138.html' title="业w山旅游租?包R" > <font style="color:Red " >业w山旅游租?包R </font> </a> </li> </ul> </div> </div> <a href="/NEWS_358.html" target="_blank" > <img border="0" src="/img/acjd.jpg" /> </a> <div class="sidebox"> <h4> 业w山景? </h4> <div class="friend_link1"> <ul class="pdhpl"> </ul> <ul class="pdhpl"> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_57.html" target="_blank" title="卧龙?>卧龙?/a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_58.html" target="_blank" title="锦石?>锦石?/a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_73.html" target="_blank" title="九九天梯">九九天梯</a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/sites_65.html" target="_blank" title="南雄银杏?>南雄银杏?/a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_72.html" target="_blank" title="像q江">像q江</a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/sites_61.html" target="_blank" title="业w风景_a">业w风景_a</a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_33.html" target="_blank" title="业w锦江?>业w锦江?/a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_28.html" target="_blank" title="丽的巴?>丽的巴?/a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_22.html" target="_blank" title="阛_?>阛_?/a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/sites_67.html" target="_blank" title="?>?/a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/sites_70.html" target="_blank" title="矛_古村">矛_古村</a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_24.html" target="_blank" title="阴元?>阴元?/a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_20.html" target="_blank" title="茶壶?>茶壶?/a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_52.html" target="_blank" title="长老峰">长老峰</a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_51.html" target="_blank" title="观日?>观日?/a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/sites_68.html" target="_blank" title="水上业w">水上业w</a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_39.html" target="_blank" title="冬天的丹?>冬天的丹?/a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_54.html" target="_blank" title="玉女拦江">玉女拦江</a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_55.html" target="_blank" title="夏富古村">夏富古村</a> </li> </ul> </div> </div> <div class="sidebox"> <h4> <span class="pdhpl"><a href="/NewsTypeLYGL_1.html" title="业w山旅游攻? target="_blank">更多</a></span>业w山旅游攻?/h4> <div class="sbox_con"> <ul class="pdhpl"> <li class="pdhpl"> <a href="/NEWS_136.html"> 长老峰一日游 </a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/NEWS_140.html"> 阛_山攻? </a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/NEWS_349.html"> 韶关旅游ȝ </a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/NEWS_298.html"> 业w׃宿攻? </a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/NEWS_156.html"> 长沙至丹霞山自驾? </a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/NEWS_255.html"> 业wq食推? </a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/NEWS_128.html"> 郴州至丹霞山三日? </a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/NEWS_79.html"> 深圳至丹霞山高铁? </a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/NEWS_93.html"> 业w山日出攻略游 </a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/NEWS_58.html"> 香港业w׃日遊 </a> </li> </ul> </div> </div> </div> <div id="main"> <div id="list"> <div class="asklist_tab"> <ul class="pdhpl"> <li class="pdhpl">韶关高铁至^源云门山以及业wp用咨?</li> </ul> </div> <div class="list_con"> <div class="list_box div0"> <p> 您好Q我x业w山游完。我惛_车和门票住宿一赯。我们要ȝ地方有云门山\业w山\南华寺。具体的走法如下。帮忙看看合理不Q还有就是包车时间点Q麻烦看看对不对?/p> <p><strong class="pdhpl">高铁至云门山 </strong></p> <p>9?8?8?5分钟到达韶关高铁站。我们应该将??0分前往x云门q璃桥Q按行程应该9?0可以到达?因ؓ高铁C^源云门山的RE应该是50?Q然后在云门q2个小时?1?0分離开准备云门山准备去业wq的。在云门q的时候,我们的其间行李需要放到R上。还有云门山的门:门票+ȝ?上下榄RQ能否帮忙预定?/p> <p><strong class="pdhpl">云门?rarr;业w?/strong></p> <p>从云门山到达业w?应该?2?0分到(整个车程大概?个小?0分钟 )Q到时直接帮我们送到业wq山驿客栈Q入宿旅店?在丹霞山游完Q我们自׃坐丹霞山的免费巴士了。第二天需要l用车?/p> <p><strong class="pdhpl">业w山门需?/strong></p> <p>q有需要帮忙解决的是丹霞山的门和业w山游船的。h格麻烦报一下?张门?5张水上丹霞游船的。大概多钱Q?9?9h上我们去长老峰景区和卧龙岗景区。然后想看完业wq景点帮忙URd华寺和高铁站?/p> <p><strong class="pdhpl">业wp南华?/strong></p> <p>我们下午2点半从丹霞山出发前往南华寺。到辑֍华寺可能是下?点了。在南华寺玩一个小Ӟ我们大山下午5点离开。其间行李放在R上。南华寺→韶关市区步行??0分到(车程38?1公里)晚上9点离开。其间行李放在R上。韶x行街→韶关高铁??0分到Q我们搭22?1分往q州南高铁结束丹霞山旅游?使用车子時间6時30?</p> </div> </div> </div> <div class="list_top"> <h2 class="pdhpl"> <span class="pdhpl">最佳答?/span> <small></small> </h2> <div id="list_filter"> <p> <a href="//www.pritof.com.cn/">׶С˵</a> www.pritof.com.cn  您好Q您们是5个h吗?行程没问题的。R贚w铁至云门山再C霞山的费用是400元?点多高铁{你们,50分钟到达云门山。然后在云门q你们?1点多送你们到业w山景区。入住我们畔山驿栈的戉KQ?00?间。丹霞山的门和水上业w一L费用?95元?/p><div class="pdhpl"> </div><div class="pdhpl">W二天从业w山到南华寺再到韶x行街晚上九点送去高铁站。收Ҏ450元?/div> </div> </div> <div class="info_box"> <h2 class="pdhpl">业wq色酒?/h2> <div class="info_pic"> <ul class="pdhpl"> <li class="pdhpl"> <a href="/hotel_51.html"> <img border="0" src="/uploadfile/img/single/20130912/083416062.jpg" alt="业wq山客? width="160" height="120" />业wq山客?-98? </a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/hotel_4.html"> <img border="0" src="/uploadfile/img/single/20110405/124131250.jpg" alt="业w山庄" width="160" height="120" />业w山庄--148? </a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/hotel_59.html"> <img border="0" src="/uploadfile/img/single/20160720/120850530.png" alt="业w׃号公? width="160" height="120" />业w׃号公?-158? </a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/hotel_71.html"> <img border="0" src="/uploadfile/img/single/20161019/112111609.jpg" alt="爱l倾情主题酒店" width="160" height="120" />爱l倾情主题酒店--188? </a> </li> </ul> </div> </div> <div class="info_box"> <h2 class="pdhpl"> 其他回复</h2> <div class="ib_con"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%"> <tr> <td style="font-size: 14px;"> <strong class="pdhpl">我要回复Q?/strong> </td> </tr> <tr> <td width="464" valign="top"> <textarea name="txtComments" id="txtComments" style="width: 98%; height: 120px;"></textarea> </td> </tr> <tr> <td style="color: #666;"> 正常工作?:00Q?8:00Q您的提问会得到及时回答Q其它时D可能需{待较长旉 </td> </tr> <tr> <td> <input name="button" id="button" type="button" class="btn05" onclick="return SumitComment();" value="提交问题" /> </td> </tr> </table> </div> </div> <div class="info_box"> <h2 class="pdhpl">问题解答</h2> <div class="zx_list"> <ul class="pdhpl"> <li class="pdhpl"><span class="pdhpl">2019/1/3 23:16:04</span> <a href="/question_855.html">业w׃日游U\安排Q?/a> </li> <li class="pdhpl"><span class="pdhpl">2019/6/10 10:16:48</span> <a href="/question_870.html">韶关站去业w山如何包车租车?</a> </li> <li class="pdhpl"><span class="pdhpl">2019/7/29 17:47:51</span> <a href="/question_875.html">业wq车问?/a> </li> <li class="pdhpl"><span class="pdhpl">2019/9/17 23:39:42</span> <a href="/question_877.html">韶关高铁至^源云门山以及业wp用咨?/a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="clearfloat"> </div> <div id="footer"> <p> 版权Q丹霞旅游网 Copyright 2009-2010 Corporation, All Rights Reserved <br> 本网站与和丹霞山当地上百安店、宾馆、旅店、餐厅及相关的旅游服务单位合? <br> Ƣ迎旅游团队与本|站合作Q?a href="/iss_support.html" target="_blank"><strong class="pdhpl">技术支?/strong></a> </p> </div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> <!-- Baidu Button BEGIN --> <div id="bdshare" class="bdshare_t bds_tools get-codes-bdshare"> <span class="bds_more">分n刎ͼ</span> <a class="bds_qzone"></a> <a class="bds_tsina"></a> <a class="bds_tqq"></a> <a href="//www.pritof.com.cn/" title="׶С˵">׶С˵</a> <a class="shareCount"></a> </div> <!-- Baidu Button END --> </html> <div style="position:fixed;top:24%;left:50%;margin:-48px 0 0 501px;color: red"> <span style="color: #000000"><strong class="pdhpl"> <font style="color:Red "> 业w山旅游在U解{?/font> </strong></span> <br> <span style="color: #000000"><strong class="pdhpl"> <font style="color:blue "> 请加微信Q?939539</font> </strong> </span> <br> <span style="color: #000000"> <font style="color:Red "><strong class="pdhpl"> 或扫描下面二l码 </strong> </font> </span> <img src="/img/weixin.jpg" width="150px" height="150px"><br> <span class="pdhpl"></span> </div>