? лС׶ԭ:韶关南华寺门?/title> <meta name="description" content="лС׶ԭ:韶关南华寺门? /> <meta name="keywords" content="лС׶ԭ," /> <link href="/css/layout.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> | <link rel="canonical" href="http://www.pritof.com.cn/nhs/NEWS_213.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div id="top"> <div id="top_con"> <span class="pdhpl"> <a style="cursor: pointer;" href="/login/default.aspx" > [登录]</a> |<a style="cursor: pointer;" href="/register/default.aspx" > [注册]</a> <a target="_blank">[丹霞论坛]</a> | <a href="#" >丹霞山官?/a> | <a href="/news_29.html" target="_blank">丹霞山旅游攻?/a> </span><b>丹霞山酒店预? |丹霞山住宿|丹霞山自助旅?请择丹霞山旅游网? </b><em> <a target="_blank"> <img style="vertical-align: middle" border="0" alt="QQ" src=" http://wpa.qq.com/pa?p=1:1939539:4">QQ:1939539</a> </em> </div> </div> <div id="container"> <div id="header"> <div id="logo"> <a href="/index.html"> <img alt="丹霞山旅游网" src="/img/logo.gif" /></a></div> <div id="header_ad"> <div class=""> <a href="http://www.pritof.com.cn/mp.htm" target="_blank" > <img width="658" height="60" src="/img/top_ad.gif" border="0" /></a></div> </div> </div> <div class="clearfloat"> </div> <div id="nav"> <ul class="pdhpl"> <li class="pdhpl"><a href="/index.html">??/a></li> <li class="pdhpl"><a href="/hotel_list_all_1.html">酒店预订</a></li> <li class="pdhpl"><a href="/NewsTypeLYGL_1.html">丹霞攻略</a></li> <li class="pdhpl"><a href="/NewsTypejt_1.html">交通信?/a></li> <li class="pdhpl"><a href="/questionlistAll_1.html">问题解答</a></li> <li class="pdhpl"><a href="/hotel_ask_1.html">酒店问答</a></li> <li class="pdhpl"><a href="/product_listall_1.html">丹霞特产</a></li> <li class="pdhpl"><a href="/sites_listall_1.html">丹霞风景</a></li> <li class="pdhpl"><a href="/NewsTypeJQDT_1.html">景区动?/a></li> <li class="pdhpl"><a href="/iss_contact.html">联系我们</a></li> <li class="pdhpl"><a href="#">帮助中心</a></li> </ul> </div> <div id="nav_son"> <span class="pdhpl"> <a href="/web/hotelorder/orderlist.aspx" class="cxdd">查询我的订单状?/a> </span>当前位置?a href="/">首页</a> > <a href="/newstypeLYGL_1.html">旅游攻略</a> > 韶关南华寺门? </div> <div id="mainContent"> <div id="main"> <div class="list_top"> <div class="zx_info"> <h1>лС׶ԭ:韶关南华寺门?/h1> <h6>所属栏目:【旅游攻略】 来源:丹霞山旅游攻略 最后更新时间:2014/5/12 0:00:00  </h6> <div class="zx_info_con"> <p> <a href="http://www.pritof.com.cn/">׶С˵</a> www.pritof.com.cn <strong class="pdhpl">韶关南华寺的门票多少?/strong>?成人票?0?儿童票:15元?/p> <div class="pdhpl"> </div> <div class="pdhpl"><strong class="pdhpl">南华寺开门时?/strong>:南华寺不关门,但是到了晚上都没什么客人了,最好游玩时间是早上7:30至下??0</div> <div class="pdhpl"><strong class="pdhpl">南华寺简?/strong></div> <div class="pdhpl">南华寺坐落于广东省韶关市,曲江县马坝东南7公里的曹溪之畔,距离韶关市南?2公里,这里依山面水,峰峦奇秀?南华寺是中国佛教名寺之一,是禅宗六祖惠能宏扬“南宗禅法”的发源地?/div> <div class="pdhpl"> </div> <div class="pdhpl"><strong class="pdhpl">韶关南华寺有团体票买?/strong>?现在暂时没有,不过你可以在售票中心问问?/div> <div class="pdhpl"> </div> <div class="pdhpl"><strong class="pdhpl">南华寺门票会老人小孩门票会优惠吗</strong>?儿童是15元,老人是按成人票来出售的?/div> <div class="pdhpl"> </div> <div class="pdhpl"><strong class="pdhpl">残疾人和军人有优惠吗</strong>?没有,只有小孩才有优惠?/div> <div class="pdhpl"> </div> <div class="pdhpl"><strong class="pdhpl">南华寺离丹霞山多?/strong>?/div> <div class="pdhpl"> </div> <div class="pdhpl">南华寺离丹霞山大?0多公里。开车大?个小时多点,如果坐车,必须要坐到韶关东站然后从韶关东站转车到丹霞山?/div> <div class="pdhpl"> </div> <div class="pdhpl"><img src="/UploadFile/FCKeditor/image/20140512094837.jpg" width="647" height="425" alt="" /></div> <div class="pdhpl"> </div> <div class="pdhpl"><strong class="pdhpl">话题</strong></div> <div class="pdhpl"> </div> <div class="pdhpl">天行程,南华寺&森林公园。作为一个韶关人,我也是第一次去这俩地方[汗]。还好,不是太累,跟大家聊天说说笑笑也挺好的。刚刚王工来电话,说在路上,问要不要去我家,说要去。那好吧,先电话跟家里报备,做点准备?/div> <div class="pdhpl"> </div> <div class="pdhpl">这是一个背多分,我很难抓拍到他的正脸,难得的一张也是糊?!今天南华寺祈福去了,小子进去前做着拜拜的姿势念叨着?ldquo;求菩萨保佑我以后有更多的零食?rdquo;!!!我那个晕啊[晕][晕][晕] PS:背包和裤子?@吧啦妮妮 家的哦~~认出来了么?</div> <div class="pdhpl"> </div> <div class="pdhpl">那天下午在南华寺度过了宁静的两小时?ldquo;菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘?rdquo;。这就是六祖慧能在这棵千年菩提树下悟出来的?/div> <div class="pdhpl"> </div> <div class="pdhpl">隔壁丢包的妹子已经生龙活虎每天约会泡咖啡厅了,,为毛我还时不时的想到她当时郁闷落魄的样子陷在忧郁里出不来呢,,我特么能不能别总是陷在路人的负面情绪里拔不出来!!!啊!!!南华寺我来了!!为过去的两年半画一个句号?/div> </div> </div> </div> </div> <div id="side"> <div class="sidebox"> <h4>推荐酒店</h4> <div class="sbox_con"> <ul class="pdhpl"> <li title='丹霞山畔山客?> <span class="pdhpl">98?/span> <a href='/hotel_51.html' >丹霞山畔山客?/a> </li> <li title='爱巢倾情主题酒店'> <span class="pdhpl">188?/span> <a href='/hotel_71.html' >爱巢倾情主题酒店</a> </li> <li title='红豆兰庭酒店'> <span class="pdhpl">138?/span> <a href='/hotel_56.html' >红豆兰庭酒店</a> </li> <li title='音乐之旅'> <span class="pdhpl">118?/span> <a href='/hotel_60.html' >音乐之旅</a> </li> <li title='丹霞风情客栈'> <span class="pdhpl">118?/span> <a href='/hotel_46.html' >丹霞风情客栈</a> </li> <li title='丹霞山五号公?> <span class="pdhpl">158?/span> <a href='/hotel_59.html' >丹霞山五号公?/a> </li> <li title='丹霞山庄'> <span class="pdhpl">148?/span> <a href='/hotel_4.html' >丹霞山庄</a> </li> </ul> </div> </div> <a href="/hotel_51.html" target="_blank" > <img border="0" src="/img/psyzwf.jpg" /> </a> <div class="sidebox"> <h4> 丹霞须知 </h4> <div class="sbox_con"> <ul class="pdhpl"> <li class="pdhpl"> <a href='/NEWS_268.html' title="丹霞山旅游攻略(2018完美整理篇)" > <font style="color:Red " >丹霞山旅游攻略(2018完美整理篇) </font> </a> </li> <li class="pdhpl"> <a href='/NEWS_47.html' title="丹霞山客运时刻表" > <font style="color:Red " >丹霞山客运时刻表 </font> </a> </li> <li class="pdhpl"> <a href='/NEWS_40.html' title="丹霞山日? > <font style="color:Red " >丹霞山日? </font> </a> </li> <li class="pdhpl"> <a href='/NEWS_48.html' title="丹霞山经典两日游" > <font style="color:Red " >丹霞山经典两日游 </font> </a> </li> <li class="pdhpl"> <a href='/NEWS_62.html' title="丹霞山门票价格表" > <font style="color:Red " >丹霞山门票价格表 </font> </a> </li> <li class="pdhpl"> <a href='/NEWS_135.html' title="丹霞山天? > <font style="color:Red " >丹霞山天? </font> </a> </li> <li class="pdhpl"> <a href='/NEWS_54.html' title="丹霞山地? > <font style="color:Red " >丹霞山地? </font> </a> </li> <li class="pdhpl"> <a href='/NEWS_138.html' title="丹霞山旅游租?包车" > <font style="color:Red " >丹霞山旅游租?包车 </font> </a> </li> </ul> </div> </div> <a href="/NEWS_358.html" target="_blank" > <img border="0" src="/img/acjd.jpg" /> </a> <div class="sidebox"> <h4> 丹霞山景? </h4> <div class="friend_link1"> <ul class="pdhpl"> </ul> <ul class="pdhpl"> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_57.html" target="_blank" title="卧龙?>卧龙?/a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_58.html" target="_blank" title="锦石?>锦石?/a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_73.html" target="_blank" title="九九天梯">九九天梯</a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/sites_65.html" target="_blank" title="南雄银杏?>南雄银杏?/a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_72.html" target="_blank" title="群像过江">群像过江</a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/sites_61.html" target="_blank" title="丹霞风景精粹">丹霞风景精粹</a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_33.html" target="_blank" title="丹霞锦江?>丹霞锦江?/a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_28.html" target="_blank" title="美丽的巴?>美丽的巴?/a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_22.html" target="_blank" title="阳元?>阳元?/a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/sites_67.html" target="_blank" title="海螺?>海螺?/a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/sites_70.html" target="_blank" title="石塘古村">石塘古村</a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_24.html" target="_blank" title="阴元?>阴元?/a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_20.html" target="_blank" title="茶壶?>茶壶?/a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_52.html" target="_blank" title="长老峰">长老峰</a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_51.html" target="_blank" title="观日?>观日?/a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/sites_68.html" target="_blank" title="水上丹霞">水上丹霞</a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_39.html" target="_blank" title="冬天的丹?>冬天的丹?/a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_54.html" target="_blank" title="玉女拦江">玉女拦江</a> </li> <li class="pdhpl"> <a href="/Sites_55.html" target="_blank" title="夏富古村">夏富古村</a> </li> </ul> </div> </div> <div class="sidebox"> <h4> <span class="pdhpl"> <a href="/NewsTypeLYGL_1.html" target="_blank">更多</a> </span>旅游攻略 </h4> <div class="sbox_con"> <ul class="pdhpl"> <li class="pdhpl"><a href="/NEWS_136.html" target="_blank" title="长老峰一日游"> 长老峰一日游</a></li> <li class="pdhpl"><a href="/NEWS_140.html" target="_blank" title="阳元山攻?> 阳元山攻?/a></li> <li class="pdhpl"><a href="/NEWS_349.html" target="_blank" title="韶关旅游攻略"> 韶关旅游攻略</a></li> <li class="pdhpl"><a href="/NEWS_298.html" target="_blank" title="丹霞山住宿攻?> 丹霞山住宿攻?/a></li> <li class="pdhpl"><a href="/NEWS_156.html" target="_blank" title="长沙至丹霞山自驾?> 长沙至丹霞山自驾?/a></li> <li class="pdhpl"><a href="/NEWS_255.html" target="_blank" title="丹霞山美食推?> 丹霞山美食推?/a></li> <li class="pdhpl"><a href="/NEWS_128.html" target="_blank" title="郴州至丹霞山三日?> 郴州至丹霞山三日?/a></li> <li class="pdhpl"><a href="/NEWS_79.html" target="_blank" title=" 深圳至丹霞山高铁?> 深圳至丹霞山高铁?/a></li> <li class="pdhpl"><a href="/NEWS_93.html" target="_blank" title="丹霞山日出攻略游"> 丹霞山日出攻略游</a></li> <li class="pdhpl"><a href="/NEWS_58.html" target="_blank" title="香港丹霞山三日遊"> 香港丹霞山三日遊</a></li> </ul> </div> </div> <div class="sidebox"> <h4> <span class="pdhpl"> <a href="/NewsTypeLYGL_1.html" target="_blank">更多</a> </span>丹霞山交? </h4> <div class="sbox_con"> <ul class="pdhpl"> <li class="pdhpl"><a href="/news_41.html" target="_blank" title="深圳至丹霞山的交通信?火车汽车时刻?"> 深圳至丹霞山的交通信?火车汽车时刻?</a></li> <li class="pdhpl"><a href="/news_44.html" target="_blank" title="广州至丹霞山的交通信?火车汽车时刻? "> 广州至丹霞山的交通信?火车汽车时刻? </a></li> <li class="pdhpl"><a href="/news_45.html" target="_blank" title="深圳至丹霞山自驾游路?> 深圳至丹霞山自驾游路?/a></li> <li class="pdhpl"><a href="/news_46.html" target="_blank" title="广州至丹霞山自驾游路?> 广州至丹霞山自驾游路?/a></li> <li class="pdhpl"><a href="/news_47.html" target="_blank" title="丹霞山客运时刻表"> 丹霞山客运时刻表</a></li> <li class="pdhpl"><a href="/news_51.html" target="_blank" title="珠海至丹霞山的交通信?火车、汽车时刻表) "> 珠海至丹霞山的交通信?火车、汽车时刻表) </a></li> <li class="pdhpl"><a href="/news_52.html" target="_blank" title="佛山至丹霞山的交通信?火车汽车时刻?"> 佛山至丹霞山的交通信?火车汽车时刻?</a></li> <li class="pdhpl"><a href="/news_60.html" target="_blank" title="江西赣州至丹霞山自驾旅游路线"> 江西赣州至丹霞山自驾旅游路线</a></li> <li class="pdhpl"><a href="/news_63.html" target="_blank" title="广州离丹霞山有多?> 广州离丹霞山有多?/a></li> <li class="pdhpl"><a href="/news_66.html" target="_blank" title="惠州至丹霞山的交通信?火车汽车时刻? "> 惠州至丹霞山的交通信?火车汽车时刻? </a></li> <li class="pdhpl"><a href="/news_67.html" target="_blank" title="中山至丹霞山的交通信?> 中山至丹霞山的交通信?/a></li> <li class="pdhpl"><a href="/news_74.html" target="_blank" title="香港至丹霞山的交通信?火車汽車時刻?"> 香港至丹霞山的交通信?火車汽車時刻?</a></li> <li class="pdhpl"><a href="/news_76.html" target="_blank" title="顺德至丹霞山的交通信?火车汽车时刻?"> 顺德至丹霞山的交通信?火车汽车时刻?</a></li> <li class="pdhpl"><a href="/news_78.html" target="_blank" title="广州南至韶关(丹霞山)的高铁"> 广州南至韶关(丹霞山)的高铁</a></li> <li class="pdhpl"><a href="/news_80.html" target="_blank" title="衡阳至丹霞山的交通信?火车汽车时刻?"> 衡阳至丹霞山的交通信?火车汽车时刻?</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="clearfloat"></div> </div> <div id="footer"> <p> 版权:丹霞旅游网 Copyright 2009-2010 Corporation, All Rights Reserved <br> 本网站与和丹霞山当地上百家酒店、宾馆、旅店、餐厅及相关的旅游服务单位合? <br> 欢迎旅游团队与本网站合作?a href="/iss_support.html" target="_blank"><strong class="pdhpl">技术支?/strong></a> </p> </div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> <!-- Baidu Button BEGIN --> <div id="bdshare" class="bdshare_t bds_tools get-codes-bdshare"> <span class="bds_more">分享到:</span> <a class="bds_qzone"></a> <a class="bds_tsina"></a> <a class="bds_tqq"></a> <a href="http://www.pritof.com.cn/" title="׶С˵">׶С˵</a> <a class="shareCount"></a> </div> <!-- Baidu Button END --> </html> <div style="position:fixed;top:24%;left:50%;margin:-48px 0 0 501px;color: red"> <span style="color: #000000"><strong class="pdhpl"> <font style="color:Red "> 丹霞山旅游在线解?/font> </strong></span> <br> <span style="color: #000000"><strong class="pdhpl"> <font style="color:blue "> 请加微信?939539</font> </strong> </span> <br> <span style="color: #000000"> <font style="color:Red "><strong class="pdhpl"> 或扫描下面二维码 </strong> </font> </span> <img src="/img/weixin.jpg" width="150px" height="150px"><br> <span class="pdhpl"></span> </div>